uskrs11Concept Styling: UskrsConcept Styling: UskrsConcept Styling: UskrsConcept Styling: UskrsConcept Styling: UskrsConcept Styling: UskrsConcept Styling: Uskrs

Fotografija i stilizacija hrane: Ana
Koncept, porcelan i stilizacija: Bojana, re:art:concept