Concept styling: crno

December 28, 2019

Dok sve pršti od šarenila i svetla, mi maštamo crno. Crna tkanina, crni porcelan, a hrana, ona će da pršti od boja i ukusa! Zajedno sa Miamiam restoran & Boya porcelain.

Concept styling: crno

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply